ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
अंक समाचार
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तु : केसर निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । यस रणनीतिमा उल्लिखित वस्तुमा केसर पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा शून्यमा रहेको केसरको निर्यात आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा करीब ३ लाख पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले केसर निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तु लसुन निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । यस रणनीतिमा उल्लिखित वस्तुको विगतको निर्यातको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयले भविष्यमा यस क्षेत्रमा हुने सक्ने सम्भावित उपलब्धिको समेत संकेत गर्छ । साथै विगतमा भएका कमीकमजोरीमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने दिशानि...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तु मह निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुमा मह पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा रू. २४ लाखको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. १ करोड ८५ लाख पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले मह निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति आभूषण (एचएसकोड ७११३११, ७११३१९, ७११३२०) निर्यातको विगत्

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुमा आभूषण पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा आभूषण रू. ३९ करोड ३१ लाखको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. २१ करोड ५२ लाखमा सीमित भएको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले आभूषण निर्यातमा उक्त...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिका सूचीकृत वस्तु : फेल्टसहित ऊनी उत्पादन (एचएसकोड ५६०२, ६११०११, ६२०४३१, ६२०४४१, ६४०५२०, ६५०५००, ९५०५१०) निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । यस रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुमा ऊनी उत्पादन (फेल्टसहित) पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा ऊनी उत्पादन (फेल्टसहित) रू. ३२ करोड ३२ लाखको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. ५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । निर्यातको यस प्...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तु: पास्ता (एचएसकोड १९०२१९, १९०२३०) निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । यस रणनीतिमा उल्लिखित वस्तुमा पास्ता पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा पास्ता रू. ८२ करोड ८४ लाखको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. १ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले पास्ता निर्यातमा उक्त र...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तु: फलाम र तिनका उत्पादन (एचएस कोड शीर्षक ७२ र ७३) को निर्यात

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त रणनीतिमा फलाम र तिनका उत्पादन पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ फलाम र तिनका उत्पादन रू. ९ अर्ब २३ करोडको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. १० अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले फलाम र तिनका उत...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तु जुत्ता (एचएसकोड ६४०४१९) निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति प्रकाशमा ल्याएको छ । यस रणनीतिमा जुत्ता पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा जुत्ता रू.४४ करोड १७ लाखको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू.७४ करोड १९ लाख पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले जुत्ता निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प्...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिका सूचीकृत वस्तु: तयारी पोशाक (एचएसकोड ६११६१०, ६२०४३२, ६२०४४२, ६२०४६२, ६२०५२०) निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । यस रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुमा तयारी पोशाक पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा तयारी पोशाक रू.१ अर्ब ४२ करोडको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू.३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले तयारी पोशाक निर्यात...

विस्तृतमा →

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको सूचीकृत वस्तु: धागो र कपडा (एचएसकोड ५४०७२०, ५५०९२१, ५५०९३२, ५५०९५१, ५५१०१२) निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त रणनीतिमा उल्लिखित वस्तुमा धागो र कपडा पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा धागो र कपडा रू.५ अर्ब ८७ करोडको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू.१२ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले धागो र कपडा निर्...

विस्तृतमा →